Referanseprosjekter

Aurdal bofellesskap

Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Nord Aurdal kommune
Beskrivelse av oppdrag: Vanntåkeanlegg i eksisterende bygg

Greveskogen VGS - sprinkler

Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune
Beskrivelse av oppdrag: Sprinkling i eksisterende bygg 10.000 m2

Sprinkler i eksisterende omsorgsboliger 2015

Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Bergen kommune, etat for boligforvaltning
Beskrivelse av oppdrag: Boligsprinkler i 6 adresser

Vaktbolig Rodeneset - nødboliger

Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Kristiansand kommune
Beskrivelse av oppdrag: Varmeanlegg og sprinkler

Moltestien sprinkler

Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Rør i Sør AS
Beskrivelse av oppdrag: innvendig boligsprinkler

Arendal Fengsel - Generalentreprise Sprinkler og lede-lys

Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Statsbygg
Beskrivelse av oppdrag: Nytt sprinkleranlegg og lede-lys i eksisterende fengsel.

UIA bygg 251

Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Atatsbygg (BRG)
Beskrivelse av oppdrag: Sanitær, varme og luftbehandlingsanlegg

T3 Flesland - Sprinkler og gasslokkeanlegg

Tidsrom: 2015-2017
Oppdragsgiver: Avinor
Beskrivelse av oppdrag: Nytt terminalbygg Bergen lufthavn Ca. 65.000 m2

Breigata 9

Tidsrom: 2017
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Beskrivelse av oppdrag: Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Bærum Sykehus

Tidsrom: 2017 -
Oppdragsgiver: Vestre Viken HF
Beskrivelse av oppdrag: Sprinkleranlegg i eksisterende sykehus - bygg i bruk

Holmen gård - sprinkleranlegg

Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Omsorgspartner Vestfold
Beskrivelse av oppdrag: Sprinkler i asylmottak

Fromeide omsorgsbolig

Tidsrom: 2016
Oppdragsgiver: Askøy Kommune
Beskrivelse av oppdrag: Nytt sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider og EL i eksisterende omsorgsboliger

Røsvik Kirke - nytt sprinkleranlegg

Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Sørfold kommune
Beskrivelse av oppdrag: Sprinkleranlegg inkl. bygningsmessig

Bergen kommune

Tidsrom: 2015

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Beskrivelse av oppdrag: Sprinkler i eksisterende omsorgsboliger Bergen kommune

Froland skole - Fløy G

Tidsrom: 2014
Oppdragsgiver: Froland kommune
Beskrivelse av oppdrag: Sanitær og varmeanlegg

Torheim - Boligsprinkler

Tidsrom: 2015
Oppdragsgiver: Roger Aamodt eiendom AS
Beskrivelse av oppdrag: Boligsprinkler Torheim, 10 leiligheter